دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 2
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد احدی
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امیر هادی پور فومنی مقدم مورد تصویب مدیر گروه عبدالصمد خلعتبری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر توانایی مدیریت بر سرمایه گذاری شرکت در دوران بحرانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .......
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فریده زاهدی رودپشتی
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ربابه غلامی نصفجی
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ربابه غلامی نصفجی
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو دلارام درویش پورحسین آبادی مورد تصویب مدیر گروه عباس سلمان پور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: علت شناسي جرم سرقت و راهکارهای پيشگيری از آن .......
تاریخ:
1396/09/21
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرشته محمدحسینی مورد تصویب مدیر گروه عباس سلمان پور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی فقهی -حقوقی جرایم علیه عدالت قضایی در ایران .......
تاریخ:
1396/09/21
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه غلامی مورد تصویب مدیر گروه عباس سلمان پور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی سیاست کیفری قانون گذار ایران در قبال همسرآزاری .......
تاریخ:
1396/09/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدعلی علی نژاد رنجکش
تاریخ:
1396/09/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدعلی علی نژاد رنجکش
تاریخ:
1396/09/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدعلی علی نژاد رنجکش
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مصطفی دیلم پور
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مصطفی دیلم پور
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عباس سلمان پور
دانشجو: محمد کرمی
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عباس سلمان پور
دانشجو: محمدصادق رشیدی
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عباس سلمان پور
دانشجو: رضا جوادزاده
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عباس سلمان پور
دانشجو: پیمان پورنصیری
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: طاهره منوچهری ثابت
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: طاهره منوچهری ثابت
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مصطفی جعفرزاده ایمن آبادی
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زینب محسنی سنگاچین مورد تصویب مدیر گروه عبدالصمد خلعتبری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش بازار: خانواده در مقابل شرکت های غیر خانوادگی. .......
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سپیده تراب زاده مورد تصویب مدیر گروه عبدالصمد خلعتبری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: برسی تاثیر ساختار مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران .......
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو آیلار مدد زاده مورد تصویب مدیر گروه عبدالصمد خلعتبری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: برسی تاثیر حاکمیت شرکتی بعنوان متغیر تعدیل شده روی رابطه بین تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. .......
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سمیه شریف زاده سرائی مورد تصویب مدیر گروه عبدالصمد خلعتبری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه استقلال مدیر عامل با ارزش سهام دار مبتنی بر سود هر سهم .......
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو صاعمه خوشکباری لنگرودی مورد تصویب مدیر گروه عبدالصمد خلعتبری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین سطوح افشای هزینه های زیست محیطی و معیارهای اندازه گیری عملکرد کارایی محیط زیست .......
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شاهین شعبانی صف سری مورد تصویب مدیر گروه عبدالصمد خلعتبری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت برنتایج وعملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران .......
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیده زهرا طالب زاده مورد تصویب مدیر گروه عبدالصمد خلعتبری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رابطه بررسی حاکمیت شرکتی ورقابت بازار محصول با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران .......
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهره پایداری مورد تصویب مدیر گروه عبدالصمد خلعتبری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین کمیته حسابرسی و کیفیت گزارش های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .......
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو آیلار مدد زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: برسی تاثیر حاکمیت شرکتی بعنوان متغیر تعدیل شده روی رابطه بین تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. .......
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سمیه شریف زاده سرائی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه استقلال مدیر عامل با ارزش سهام دار مبتنی بر سود هر سهم .......
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو صاعمه خوشکباری لنگرودی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین سطوح افشای هزینه های زیست محیطی و معیارهای اندازه گیری عملکرد کارایی محیط زیست .......
تاریخ:
1396/09/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرشته محمدحسینی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی فقهی -حقوقی جرایم علیه عدالت قضایی در ایران .......
تاریخ:
1396/09/19
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو دلارام درویش پورحسین آبادی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: علت شناسي جرم سرقت و راهکارهای پيشگيری از آن .......
تاریخ:
1396/09/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: طهماسب کیانفر
تاریخ:
1396/09/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا شعبانی
تاریخ:
1396/09/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا شعبانی
تاریخ:
1396/09/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا شعبانی
تاریخ:
1396/09/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: روشنک سلطانیان
تاریخ:
1396/09/18
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: روشنک سلطانیان
تاریخ:
1396/09/18
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: روشنک سلطانیان
تاریخ:
1396/09/18

سوالات متداول