دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 1                   کاربران مهمان: 7
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رحمتعلی صابری حقایق
دانشجو: علیرضا صالحی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رحمتعلی صابری حقایق
دانشجو: علی بیکی حسین آبادی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رحمتعلی صابری حقایق
دانشجو: مهرداد فهیمی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رحمتعلی صابری حقایق
دانشجو: سامره صیادعالیان
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رحمتعلی صابری حقایق
دانشجو: جعفر مرسلی خواه ماسوله
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رحمتعلی صابری حقایق
دانشجو: سجاد بهبود آهنی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رحمتعلی صابری حقایق
دانشجو: علی اکبر خواجه میری
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رحمتعلی صابری حقایق
دانشجو: شیرین فرزانه کاری
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رحمتعلی صابری حقایق
دانشجو: پریسا رستگار
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رحمتعلی صابری حقایق
دانشجو: زهرا نبی زاده
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا شرافت پیما
دانشجو: فیروز رضانژاد
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا شرافت پیما
دانشجو: علی اصغر زبرجد
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا شرافت پیما
دانشجو: فرشید قربانی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا شرافت پیما
دانشجو: علی زاهدی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا شرافت پیما
دانشجو: رضا دائم الحضور
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا شرافت پیما
دانشجو: محمد عظیم زاده پیره خلیل
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا شرافت پیما
دانشجو: حسین شقاقی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیمین دخت امیدی معاف مورد تصویب مدیر گروه رحمتعلی صابری حقایق قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر انطباق روانشناختی و انطباق اجتماعی فرهنگی با توجه به نقش تعدیل گری انگیزش درونی در معلمین آموزش و پرورش استان گیلان .......
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امید بخشی زاده جوبنی مورد تصویب مدیر گروه رحمتعلی صابری حقایق قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین خودکارآمدی ، مالکیت روانشناختی و توانمند سازی رهبری با رفتارهای شغلی کارکنان شرکت گاز .......
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو معصومه رجبی پسیخانی مورد تصویب مدیر گروه رحمتعلی صابری حقایق قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی ارتباط بین مشارکت فناوری اطلاعات، پذیرش فناوری اطلاعات و قصد به اشتراک گذاری دانش با اثرات تعدیل کننده فرهنگ سازمانی و سبک رهبری در شعب بانک همت .......
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا شرافت پیما
دانشجو: علیرضا ساسانیان
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا شرافت پیما
دانشجو: مرضیه فلاحتی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا شرافت پیما
دانشجو: علی آقائی وشکی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا شرافت پیما
دانشجو: اسمعیل علیپور
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا شرافت پیما
دانشجو: رضا زبرجد
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ماندانا اکبری
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد مسکینی کرباسدهی
تاریخ:
1396/11/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علیرضا فعله گری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: جرم انگاری سلاح های هسته ای در پرتو حقوق بین الملل کیفری .......
تاریخ:
1396/11/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب رحمانیان کوشککی
تاریخ:
1396/11/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیده سمانه عادلی پسیخانی
تاریخ:
1396/11/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کتایون ثانی حسن کیاده
تاریخ:
1396/11/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید کابلی
تاریخ:
1396/11/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید کابلی
تاریخ:
1396/11/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: امیر پوراحمدللکامی
تاریخ:
1396/11/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید زمانپور تیل
تاریخ:
1396/11/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عطیه پند گیر نوری
تاریخ:
1396/11/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امیر پوراحمدللکامی مورد تصویب مدیر گروه عبدالصمد خلعتبری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش مالکیت خانوادگی بر رابطه بین اثر نهایی سود و جریان وجوه نقد با محتوای اطلاعاتی در شرکتها .......
تاریخ:
1396/11/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امیر پوراحمدللکامی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش مالکیت خانوادگی بر رابطه بین اثر نهایی سود و جریان وجوه نقد با محتوای اطلاعاتی در شرکتها .......
تاریخ:
1396/11/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید زمانپور تیل
تاریخ:
1396/11/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید زمانپور تیل
تاریخ:
1396/11/29

سوالات متداول