دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 1                   کاربران مهمان: 3
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مونا دوست خواه
تاریخ:
1396/07/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رحمان زارعی مورد تصویب مدیر گروه محمدرضا شرافت پیما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ماهیت حقوقی تسلیم مبیع دربیع کلی .......
تاریخ:
1396/07/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا شرافت پیما
دانشجو: امید اسمعیلی زرگ اباد
تاریخ:
1396/07/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا شرافت پیما
دانشجو: علی نوروزی
تاریخ:
1396/07/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا شرافت پیما
دانشجو: فاطمه سلیمانپور
تاریخ:
1396/07/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا شرافت پیما
دانشجو: کاووس مصطفوی
تاریخ:
1396/07/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدرضا زمانی
تاریخ:
1396/07/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا اذعانی مورد تصویب مدیر گروه محمدرضا شرافت پیما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسي مسؤوليت مدني ناشي از خسارات مادی و معنوی شبکه های اجتماعي .......
تاریخ:
1396/07/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدرضا زمانی مورد تصویب مدیر گروه محمدرضا شرافت پیما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش آموزه های جامعه شناسی در تقنین مقررات خانواده . .......
تاریخ:
1396/07/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حمیدرضا ساسانیان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه ی تبادل رهبر-عضو و صدای کارمند با نقش میانجی توانمندسازی روانی کارمند و تعدیل وضوح نقش کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان .......
تاریخ:
1396/07/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حمیدرضا ساسانیان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه ی تبادل رهبر-عضو و صدای کارمند با نقش میانجی توانمندسازی روانی کارمند و تعدیل وضوح نقش کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان .......
تاریخ:
1396/07/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حمیدرضا ساسانیان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه ی تبادل رهبر-عضو و صدای کارمند با نقش میانجی توانمندسازی روانی کارمند و تعدیل وضوح نقش کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان .......
تاریخ:
1396/07/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو معصومه زینعلی پور گیلوایی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر توانمند سازی مدیریت دانش بر تسهیم دانش کارکنان با توجه به نقش میانجی اعتماد کارکنان درسازمان بیمه تامین اجتماعی استان گیلان .......
تاریخ:
1396/07/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو معصومه زینعلی پور گیلوایی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر توانمند سازی مدیریت دانش بر تسهیم دانش کارکنان با توجه به نقش میانجی اعتماد کارکنان درسازمان بیمه تامین اجتماعی استان گیلان .......
تاریخ:
1396/07/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فریده زاهدی رودپشتی
تاریخ:
1396/07/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو هادی اسدی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسي پيشگيري از جرم اختلاس در نظام بانکداري ايران .......
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم محمدی مورد تصویب مدیر گروه محمدرضا شرافت پیما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مسئولیت مدنی ناشی از تدلیس و کتمان در ازدواج از طریق فناوری های مدرن .......
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو طلعت شریعت زاده مورد تصویب مدیر گروه محمدرضا شرافت پیما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: قواعد حقوقی حاکم بر ثبت شرکتهای تجاری .......
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مونا دوست خواه مورد تصویب مدیر گروه محمدرضا شرافت پیما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: راههای جبران ضرر در حقوق مدنی و مقایسه آن با فقه امامیه .......
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اولدوز همدوئی مورد تصویب مدیر گروه محمدرضا شرافت پیما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از سو استفاده و نقض علائم تجاری و ضمانت اجرای ناشی از آن در حقوق ایران .......
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو طه اشرفی مورد تصویب مدیر گروه محمدرضا شرافت پیما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ماهیت انواع مهریه و حکمت و احکام آنها در عقد موقت در حقوق و فقه اسلامی .......
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ماریا موسوی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: با سلام موضوع پیشنهادی شما با عنوان بررسی مبانی حق رجوع بیمه گر به مسئول حادثه از منظر حقوق ایران و فقه امامیه اصلاح گردد. .......
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا کشاورز بابایی نژاد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: چند درصد از مرگ های مشکوك در ایران و فرانسه به پزشکی قانونی ارجاع میشود؟ .......
تاریخ:
1396/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عباس جاذب
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عباس جاذب
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو الهام پوررسا مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار های شهروندی سازمانی به واسطه ، تعهد شغلی مطالعه موردی کارکنان بنادر و کشتیرانی .......
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شهره روستا مقدم مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی انگیزه شغلی بر عملکرد کارکنان مخابرات استان گیلان .......
تاریخ:
1396/07/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو لیلا عباس زاده حسن کیاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر شادی در محیط کار بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی (اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان) .......
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو لیلا عباس زاده حسن کیاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر شادی در محیط کار بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی (اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان) .......
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم محمدی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مسئولیت مدنی ناشی از تدلیس و کتمان در ازدواج از طریق فناوری های مدرن .......
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مونا دوست خواه مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: راههای جبران ضرر در حقوق مدنی و مقایسه آن با فقه امامیه .......
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ریحانه صدیق مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی و استرس شغلی با توجه به سکوت سازمانی در شرکتهای تولیدی شهرک صنعتی رشت .......
تاریخ:
1396/07/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عزیزه تقی زاده
تاریخ:
1396/07/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو طلعت شریعت زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: قواعد حقوقی حاکم بر ثبت شرکتهای تجاری .......
تاریخ:
1396/07/19
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مجید زینالی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: سیاست جنایی تقنینی ایران در تدوین قانون بیمه اجباری شخص ثالث .......
تاریخ:
1396/07/19

سوالات متداول