دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 15                   کاربران مهمان: 24
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد غلام زاده
تاریخ:
1397/04/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیه مولوی
تاریخ:
1397/04/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا منتظری رودبارکی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر کیفیت آموزش کارکنان بر کیفیت خدمات مشتری با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی و انتقال آموزش کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلا .......
تاریخ:
1397/04/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد غلام زاده مورد تصویب مدیر گروه فرزین فرحبد قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده و شخصیت فعال بر خلاقیت کارکنان اداره کل بهزیستی استان گیلان با تاکید بر نقش میانجی معناداری شغل .......
تاریخ:
1397/04/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد غلام زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده و شخصیت فعال بر خلاقیت کارکنان اداره کل بهزیستی استان گیلان با تاکید بر نقش میانجی معناداری شغل .......
تاریخ:
1397/04/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سمیه مولوی مورد تصویب مدیر گروه فرزین فرحبد قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد خلاقانه کارکنان با توجه به نقش متغیرهای عدم اطمینان محیطی و هوش فرهنگی پرستاران بیمارستان پورسینای شهر رشت .......
تاریخ:
1397/04/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد بهمنی جلالی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: کارکرد سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران در فرایند پیشگیری از جرم .......
تاریخ:
1397/04/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهران قناعت شعار
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد غلام زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده و شخصیت فعال بر خلاقیت کارکنان با در نظر گرفتن نقش واسطه گری معناداری شغل در اداره کل بهزیستی استان گیلان .......
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهران قناعت شعار مورد تصویب مدیر گروه فرزین فرحبد قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تأثیر ارزش ویژه برند بر واکنش مشتریان شرکت فومن شیمی .......
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو هادی شعاع شرق مورد تصویب مدیر گروه فرزین فرحبد قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مدل برای الویت بندی اهداف راهبردی شرکت شعاع بتن شرق با ترکیب تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی .......
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهران قناعت شعار مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تأثیر ارزش برند بر واکنش مشتریان شرکت فومن شیمی .......
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: طاهر قربانی
تاریخ:
1397/04/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو آزاده بابائیان روشنی مورد تصویب مدیر گروه رضا سیمبر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه حقوقي_جرم شناختي خشونت تماشا گران ورزشي .......
تاریخ:
1397/04/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عظیم کاظم پورسماک
تاریخ:
1397/04/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عظیم کاظم پورسماک
تاریخ:
1397/04/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عظیم کاظم پورسماک
تاریخ:
1397/04/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علیرضا فعله گری
تاریخ:
1397/04/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علیرضا فعله گری
تاریخ:
1397/04/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علیرضا فعله گری
تاریخ:
1397/04/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فریبا نباتی معافی
تاریخ:
1397/04/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فریبا نباتی معافی
تاریخ:
1397/04/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سارا سوران
تاریخ:
1397/04/21
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سحر باقری نویر
دانشجو: سمانه عزیزی کلاچاهی
تاریخ:
1397/04/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد فرخی رشته رودی
تاریخ:
1397/04/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد فرخی رشته رودی
تاریخ:
1397/04/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد فرخی رشته رودی
تاریخ:
1397/04/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیلا عدالت
تاریخ:
1397/04/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی خزائی
تاریخ:
1397/04/15
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدعباس موسوی
تاریخ:
1397/04/13
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد جمشیدی
تاریخ:
1397/04/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مزدا دلیر سلمانی
تاریخ:
1397/04/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمانه عزیزی کلاچاهی
تاریخ:
1397/04/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسماعیل شفیعی
تاریخ:
1397/04/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسماعیل شفیعی
تاریخ:
1397/04/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سرور کریمی شکارسرائی
تاریخ:
1397/04/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سرور کریمی شکارسرائی
تاریخ:
1397/04/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیروس نوری
تاریخ:
1397/04/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سرور کریمی شکارسرائی
تاریخ:
1397/04/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سرور کریمی شکارسرائی
تاریخ:
1397/04/03

سوالات متداول