سعید باقر سلیمیپست الکترونیکی:baghersalimi@yahoo.com
گروه آموزشی:مدیریت
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم انساني
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1تاثیر قابلیت های جذب دانش بر عملکرد شرکت های تولیدی در شهرک صنعتی سپید رود رشت با توجه به نقش میانجیگری نوآوری سازمانی داوید نادریnaderi.david@gmail.com استاد راهنما
2عوامل مؤثر در ایجاد بی‌نزاکتی شغلی از جنبه‌های سازمانی و فردی (در شرکت های تابعه وزارت نیرو در استان گیلان)ساسان سعیدی شهرستانی saeidisasan@gmail. comاستاد راهنما
3تاثیر کانون کنترل بر استرس شغل عملکرد و رضایت شغلی معلمان مقطع متوسط غرب استان گیلانسجاد جلیلی کلنگستانیsajad.jalili64@yahoo.comاستاد راهنما
4تاثیر هوش عاطفی و هوش اجتماعی بر عملکرد شغلی اتباع خارجه شاغل در پروژه پارس جنوبی با توجه به نقش تطبیق میان فرهنگی و هوش فرهنگیذبیح الله پوپzebih.1364@gmail.comاستاد راهنما