سروش آوخ دارستانیپست الکترونیکی:soroushavakh@yahoo.com
گروه آموزشی:مهندسي صنايع
رتبه:استادیار
دانشکده:فني و مهندسي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1 تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد سازمان از طریق نقش میانجی مدیریت زنجیره تامین سبز در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلانسیده فاطمه فاضل مژدههfazel.fatemeh@yahoo.comاستاد راهنما
2بررسی تاثیر استراتژیهای ناب و چابکی زنجیره تامین بر عملکرد زنجیره تامین و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن سیستمهای اطلاعاتی به عنوان متغیر مداخله گرسعید عبدالرحیمیsaeedabdolrahimi@yahoo.comاستاد راهنما
3ارزیابی عوامل تاثیرگذار تخلیه و بارگیری کالا در بنادر بر محیط زیست بندری با استفاده از روش ترکیبی QFD, FMEA,MCDM (مطالعه موردی : اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان)سحر ممبنیsmombeni2340@yahoo.comاستاد راهنما
4بررسى تأثير استراتژى هاى توليد ، عمليّات وزنجيره تأمين ناب بر عملكرد مالى ( مطالعه موردى : شركت پارس خزر )رضا آزموده ناورودیRezaazemoudehnavroudi @yahoo.comاستاد راهنما